۳۰
فروردین
نرگس چوپانی
باشگاه صدا
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰

باشگاه صدا با استاد نرگس چوپانی دوره به صورت ۱۸ جلسه تقویت ذخایر تنفسی تقویت پارامتر های کیفی صدا در ایجاد ارتباط موثر اصلاح...

۲۹
دی
۰۰۰۱
فن بیان و گویندگی
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰

کلاس فن بیان و گویندگی با استاد آرش ابسالان (غیر حضوری) ۲ ترم ترم ۱…..۱۵ جلسه یک ساعت و نیم ترم دو….۱۰ جلسه یک...

۳۰
فروردین
۰۰۰۱
فن بیان و گویندگی بزرگسالان
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰
آموزشگاه جام جم اصفهان

آموزش فن بیان و گویندگی با استاد آرش آبسالان… دوره به صورت ۲ ترم / ترم اول ۱۵ جلسه و ترم دوم ۱۰ جلسه...

× اگر سوالی دارید در خدمتیم؟