۱۰
آبان
دوبله ورکشاپ
کلاس دوبله
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰
آموزشگاه جام جم

      کلاس دوبله به صورت مقدماتی و تکمیلی با امیر عطرچی در اموزشگاه جام جم  

× اگر سوالی دارید در خدمتیم؟